[Live Shopee 10.10] Sản Phẩm Nổi Bật Flash Sale Thần Tốc Khung 10h Sáng

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Sản phẩm flash sale đáng mua nhất trong khung giờ 10h-12h sáng: