[Lottecinema] Vé xem phim 45k cho thứ 2 cuối cùng của tháng

[Lottecinema] Vé xem phim 45k cho thứ 2 cuối cùng của tháng
0

Giá vé xem phim chỉ còn 45k, bỏng nước cũng giảm giá luôn tại Lottecinema mỗi thứ 2 cuối cùng của tháng:


BIG SMILE DAY - Thứ 2 cuối cùng của tháng

  • Giá vé 2D: Chỉ 45.000đ

  • Giá vé 3D: Chỉ 75.000đ

  • Bắp vừa: Chỉ 20.000đ

Lấy thêm các ưu đãi vé xem phim các cụm rạp trên toàn quốc tại đây