Mã giảm 50K cho lần đầu tiên đặt hàng trên Loship

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Mở App Loship chọn món và áp ngay mã ưu đãi KAMLOSHIP để được giảm liền tay 50.000Đ.

image

Điều kiện mã:

  • Áp dụng cho lần đầu tiên đặt hàng
  • Áp dụng mã trên App Loship
  • Số lượng không giới hạn
  • Thời gian: 28/10 – 31/12/2019

Tải Loship, nhập mã đặt ngay tại Loship - Đặt đồ ăn là miễn phí ship

Xem thêm Tổng hợp mã giảm giá Loship mới nhất tháng 11 2019