Mã giảm giá thanh toán Now Airpay tháng 9

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Trong tháng 9 này, Foody/Now có rất nhiều mã giảm giá thanh toán Airpay giúp bạn tiết kiệm hơn:

  1. Với khách hàng mới, nhập mã APNEW giảm 100% tối đa 80K. HSD đến 30/9

  2. Nhập mã APFREE giảm 100% tối đa 60K khi đặt từ shopee now
    Link >>. HSD: 30/9

  3. Nhập mã AP20 giảm 20K, không min đơn. HSD: 30/9

  4. Nhập mã AP25 giảm 25K cho đơn từ 80K. HSD 30/9

  5. APFOOD giảm 50% tối đa 25K . HSD: 30/9

Xem ngay các món ngon trên Now >>

Thông tin hữu ích quá!

Nhìn ảnh cứ tưởng là có cái gì giảm đến 500K :smile::smile:

Hii, người mới dùng được giảm 100K, rồi được giảm 20K x 20 lần nữa, tổng cộng là 500K đó bạn