Mã Grab giảm 30k cho chủ thẻ VIB

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

VIB GIẢM NGAY 30.000 VNĐ CHO CÁC ĐƠN HÀNG GRAB CAR, GRAB BIKE, GRAB EXPRESS, GRAB FOOD

Các chủ thẻ tín dụng VIB đừng bỏ lỡ:

  • Giảm ngay 30.000 VNĐ khi nhập CODE VIB30 thanh toán các đơn hàng Grab từ 80.000 VNĐ bằng thẻ tín dụng VIB.

Thời gian: 22/11/2019 - 20/01/2020

Lưu ý:

  • Mỗi chủ thẻ được áp dụng 1 lần/ngày
  • Số lượng: 250 code/ngày

Tất cả khuyến mại Grab >>