[May_boutique] Mừng Quốc khánh - Giảm đến 80% toàn bộ sản phẩm

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Đếm ngược đến nghỉ lễ 2/9, May trở lại với ưu đãi siêu to khổng lồ:

:heart: Giảm đến 80% tất cả sản phẩm tại các cơ sở

:heart: Giảm thêm 5% trong khung giờ vàng từ 11h - 14h

Thời gian diễn ra: Từ 28/8 đến 02/09/2019

Áp dụng cả khi mua hàng online

Xem thêm: Bò sữa BOO - Giảm 25% tổng giá trị đơn hàng