[MoMo] Nhập mã nhận ngay Voucher hoàn tiền 50% trên Google Play

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

NHẬP MÃ “GOOGLE50” NHẬN NGAY VOUCHER HOÀN TIỀN 50%

 • Hướng dẫn nhận Voucher Hoàn Tiền Google Play
  ⓵ Mở Ví MoMo >> Chọn mục Ưu đãi
  ⓶ Gõ “GOOGLE50” vào ô Nhập mã khuyến mãi, chia sẻ
  ⓷ Wow, Voucher Hoàn tiền 50% đã ở trong Ví!

Điều kiện và điều khoản sử dụng

 • Hoàn tiền 50% tối đa 20.000đ áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán Google Play qua Ví MoMo trước ngày 18/11/2019
 • Mỗi Ví MoMo nhận 1 lần hoàn tiền duy nhất
 • Thời gian diễn ra từ 20/11 đến 31/12/2019 hoặc khi hết số lượng khuyến mãi
 • Hoàn tiền được áp dụng trên số tiền thực thanh toán, sau khi áp dụng các khuyến mãi khác

Xem thêm: [Shopee x Now] The Alley và TocoToco giảm đến 50% + Mã giảm thêm 20k