Mua MỘT tặng MỘT cốc Highlands trên Goviet

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Khuyến mại mua MỘT tặng MỘT áp dụng cho gofood khi đặt hàng tại Goviet

Chương trình áp dụng cho sản phẩm:

  • phin sữa đá
  • freeze trà xanh
  • trà sen vàng

Áp dụng tại Hồ CHí Minh và Hà Nội

Để nhận ưu đãi; Bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau để nắm được thông tin khuyến mãi của cửa hàng Highland và các cửa hàng khác trong dịch vụ GO-FOOD :slight_smile:

  • Chọn dịch vụ GO-FOOD, tìm mục Khám phá món ăn theo danh mục
  • Chọn Khuyến mãi
  • Tìm tên cửa hàng Highland ( hoặc cửa hàng bạn mong muốn )
  • Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng và các cửa hàng có chương trình khuyến mãi sẽ kèm dấu hiệu riêng ( ví dụ mua 1 tặng 1)

XEM THÊM: Tổng hợp các ưu đãi trà sữa mới nhất tháng 9