Mỹ phẩm Watson dưới 300k

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>


Ưu đãi các sản phẩm làm đẹp dưới 300k
Đến hết ngày 6/11/2019
Mua ngay tại: https://www.watsons.vn/c/1000000101

Giảm 50k mua Lens Angel Eyes khi lấy voucher trên app VinID