Nạp Vipcode 200k game "Tình kiếm 3D" dành riêng cho KH Momo

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

NHẬN VIPCODE TRẢI NGHIỆM MÁY CHỦ MỚI GAME TÌNH KIẾM 3D
Cách lấy code đơn giản: mở Ví MoMo, vào mục Ưu đãi, đổi 5 điểm nhận VipCode “Thiên Cầm Giáng Thế” chứa nhiều vật phẩm giá trị.

Ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng Momo.

Xem thêm: Shopee x FreeFire Nạp sò & đăng nhập nhận quà ngay