[Now] Feeling Tea đồng giá 20k khi đặt qua Now

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image
Đồng giá 20k qua Food Delivery Now, áp dụng với cốc size M ( trừ trà kem mặn, dòng series đường đen và bánh…)
Nhập mã SIEUHOIFA giảm thêm 20k
Áp dụng tại Feeling Tea khu vực Hà Nội
Áp dụng trong 08/11.

Toocha hoàn tiền đến 45% khi thanh toán Momo