[Now] Giờ vàng uống sang - The Alley giảm 40%

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Ưu đãi giờ vàng, order thả ga khi đặt giao hàng qua App Now ngày 24.10.2019
(*) Lưu ý:

  • Thời gian áp dụng từ 14:00 - 16:00 ngày 24.10.2019
  • Chi nhánh áp dụng:
  • The Alley Hà Nội (Số lượng 500 code)
  • The Alley Hồ Chí Minh ( Số lượng 1000 code)
  • Giảm 40% toàn menu tối đa 40k

Tất cả ưu đãi đồ ăn/đồ uống khác TẠI ĐÂY