Sabina khuyến mãi quần giá 1k cho các hóa đơn bất kỳ

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Khi mua hàng ở Sabia với hóa đơn bất kỳ, bạn được ưu đãi mua thêm 1 quần với giá 1k.

image

Điều kiện áp dụng

  • Quần giá 1k với hóa đơn bất kỳ
  • Áp dụng với quần giá dưới 150k
  • Áp dụng với một số sản phẩm
  • Không áp dụng cùng các CTKM khác
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Sabina
  • Áp dụng đến 08/12.

Hệ thống cửa hàng của Sabina>>

[NEM Fashion] Giảm 50% toàn bộ sản phẩm đến 8/12