[Sendo] Tuyệt đỉnh hóa đơn - Mã hoàn tiền thanh toán điện, nước, Internet

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Bạn luôn có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet trên Sendo và nhận ưu đãi hoàn tiền. Tuy nhiên, trong dịp Black Friday lần này, các mã hoàn tiền sẽ hấp dẫn gấp bội nên đừng bỏ lỡ nhé:

Thanh toán điện. Link thanh toán

  • HDCAO: Hoàn tiền 12% tối đa 60K khi thanh toán hóa đơn từ 450K. Thời gian: 09 - 12/12/2019.

  • HDD30 : Hoàn tiền 7% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn điện từ 300K. Thời gian: 01-07/12/2019

Thanh toán nước. Link thanh toán

  • HDN15: Khi thanh toán hóa đơn Nước từ 150K, nhận hoàn tiền 7% tối đa 15K. Thời gian: 01-07/12

  • HDCAO: Hoàn tiền 12% tối đa 60K khi thanh toán hóa đơn từ 450K. Thời gian: 09 - 12/12/2019.

Thanh toán Internet. Link thanh toán

  • HDI15: Khi thanh toán hóa đơn Internet từ 150K, nhận hoàn tiền 7% tối đa 15K. Thời gian: 01-07/12

  • HDCAO: Hoàn tiền 12% tối đa 60K khi thanh toán hóa đơn từ 450K. Thời gian: 09 - 12/12/2019

Xem thêm: GIẢM NGAY 𝟐𝟎% hóa đơn điện, nước, Internet.. với AirPay