🔥 Shock deal! điện thoại Shopee về giá chỉ 3000đ

bốc-phốt
🔥 Shock deal! điện thoại Shopee về giá chỉ 3000đ
4.0 1

#1

Em sẽ để bức ảnh này ở đây và không nói gì thêm


#2

:man_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::man_facepalming::woman_facepalming:


#3

Cái gì thế? :))))) điện thoại giấy à?


#4

Flash deal hả bác??? :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:


#5

Không, cục tẩy. :smiley:


#6

Tẩy truất vcccc :))))


#7

Ip đời mới??? :grinning::grinning: