[Shopee 9.9] Ưu đãi từ Giao hàng nhanh và Vietel Post

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Trong sự kiện SHOPEE 9.9 lần này, các đơn vị vận chuyển cũng có các ưu đãi riêng giúp bạn săn sale đã hời còn càng hời hơn:

Giảm 20K cho đơn hàng bất kỳ sử dụng đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh. Nhập mã GHNSEP
Chi tiết

Giảm 20K cho đơn hàng bất kỳ sử dụng đơn vị vận chuyển Vietel post
Chi tiết

Liên hệ sự cố: http://help.shopee.vn/vn/s/contactus

Điều khoản áp dụng:

Xem thêm:

e tưởng cái này cho vào ưu đãi freeship