Shopee x Freefire - Đăng ký đăng nhập nhận quà, hoàn 10k xu cho game thủ

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Sự kết hợp đến từ Shopee và game điện thoại Freefire đem đến cho cộng đồng game thủ những ưu đãi bất ngờ chỉ 7 ngày duy nhất từ 5/11 đến 11/11

Đăng nhập ngay, mỗi ngày một quà tặng

  • Ngày 5/11: AK Lửa đỏ (1 Ngày)
  • Ngày 6/11: Người sao hỏa nam (3 Ngày)
  • Ngày 7/11: M1014 Cường Hóa (1 Ngày)
  • Ngày 8/11: Mực Mộng Mơ (3 ngày)
  • Ngày 9/11: M4A1 Rừng Xanh (1 Ngày)
  • Ngày 10/11: Ác Quỷ (3 ngày)
  • Ngày 11/11: Balo gấu trúc (Vĩnh Viễn)

Thông tin chi tiết>>

Quà tặng cho người dùng mới

Hoàn 10k xu

[Epic Games] Nhận miễn phí Costume Quest và Soma từ ngày 31/10 tới 07/11