[Steam] 11bit Studios sale mạnh các game lên tới 80%

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Dưới đây là danh sách những game được giảm nhiều nhất của 11bit

Game Giá gốc Giá đã giảm
Beat Cop 165.000đ 33.000đ
Moonlighter 188.000đ 75.000đ
Tower 57 140.000đ 35.000đ
This War of Mine: Complete Edition 348.000đ 121.500đ
Moonlighter: Complete Edition 278.000đ 132.000đ

Truy cập ngay link sale của 11bit Studios nhé

Săn game giảm giá cùng allyouplay.com

THAM KHẢO CÁC DEALS GAME CỦA TIỀN ĐÂU RỒI