[Steam] Chơi thử game trong sự kiện Free Weekend

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image
Steam đang mở chơi thử một số game từ mùng 7 - 11/11, các game sẽ được cập nhật theo từng ngày
Điểm qua ngày mùng 8/11, chúng ta có các game sau

Không chỉ thế, Steam cũng tặng chúng ta một đống deal game được giảm lên tới 50%