[Steam] Far Cry 5 và New Dawn giảm tới 67% tại Steam

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image
Khóc Xa từ nay đã trở nên gần với các gamers hơn bao giờ hết.
Ưu đãi cho đến ngày 26.11, Far Cry 5 và bản DLC mang tên Far Cry New Dawn sẽ có giá từ 326k cho Far Cry 5 và 370k cho New Dawn
Nhanh tay thôi nào trước khi Khóc Xa lại trở nên xa hơn so với gamers.

Hypnospace Outlaw sale 20% tại Steam - Trải nghiệm làm an ninh mạng vào những năm 90s

giờ còn gần không pác ơi??