[Steam] Hướng dẫn cài đặt Tiếng Việt - Con đường go pro rộng mở cho các giáo sư nhi đồng

pc-games
[Steam] Hướng dẫn cài đặt Tiếng Việt - Con đường go pro rộng mở cho các giáo sư nhi đồng
5.0 1

#1

SEA_GCFullTracking_Criteria_V2_CROPPED%20-%20Copy%20(2)

Sau khi đọc dòng tin tức nóng hổi trên trang của Wykrhm Reddy…

Tôi giật mình đi research đông tây và xác nhận update mới của Steam là chính xác và thiết thực vleu.

Trên Steam blog, đại diện Steam chia sẻ nguyên văn:

Why Vietnamese?

Vietnamese is the sole national language of the country Vietnam, but is also widely used in other countries, including the United States, Australia, and France. There are over 75 million Vietnamese speakers worldwide. In November of 2017, we added Steam support for the national currency of Vietnam, the Vietnamese Dong, along with a number of payment methods that make it easier for players in Vietnam to make purchases on Steam. While supporting payments methods and currencies is important for making Steam accessible to global audiences, we realized our mistake in not also supporting the national language too so that players can more easily find their way around Steam and be able to get games in their native language, when available.

Tại sao add Tiếng Việt?

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức duy nhất chỉ trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng nó đồng thời được sử dụng khá rộng rãi tại nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Úc và Pháp. Có hơn 75 triệu người nói Tiếng Việt khắp nơi trên thế giới (Chắc là chừa Việt Nam ra). Từ tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã hỗ trợ thanh toán bằng đồng tiền của Việt Nam - Việt Nam Đồng, cùng với một số lượng đáng kể kênh thanh toán giúp người chơi Việt Nam thanh toán dễ dàng hơn trên Steam. Khi đã hỗ trợ đầy đủ về khía cạnh thanh toán cho một bộ phận người chơi, chúng tôi nhận ra thật là một sai sót khi không add luôn ngôn ngữ quốc gia của họ vào để người chơi tương tác dễ hơn trong Steam cũng như nghiên cứu game bằng tiếng bản địa.

Và bây giờ thì Steam đã có Tiếng Việt rồi!!! Từ màn hình chính các giáo sư có thể vào Steam > Setting > Interface

Dưới dòng đầu tiên: "Select the language you wish Steam to use (requires Steam to restart) là menu lựa chọn ngôn ngữ, các giáo sư chỉ cần tìm “Tiếng Việt” click vào là all done!

Tình trạng lỗi font Tiếng Việt, cái nồi gì thế này???

Một số máy chơi Dota có thể dính sự cố lỗi font không đáng có. Khi đó các giáo sư có thể làm như sau:

Vào thư mục cái đặt Steam: Steam > steamapps > common > dota 2 beta > game > dota > panorama > fonts

Sau đó xóa file “thai.uifont” là sẽ có font auto đẹp như font Tiếng Anh game gốc nha!

Còn chờ gì nữa??? Go pro thôi!!!


#2

Tiếng Việt hay tiếng Anh cũng thế. Thực ra nên dùng tiếng Anh cho tốt, chuyển sang Tiếng Việt dịch thể nào cũng củ chuối