[The Alley x Now] Đồng giá 35k cho 3 loại trân châu đường đen trong khung giờ vàng

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Top Drink chỉ còn 35K trong khung giờ vàng từ 14:00 - 16:00 duy nhất ngày 27.11.2019

Áp dụng với 3 thức uống sau:

  • Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen

  • Matcha trân châu đường đen

  • Cacao trân châu đường đen

Link đặt>>

Lưu ý:

  • Nhập thêm mã GIOVANG để được giảm thêm 20k —> chỉ còn 15K/ly

  • Chương trình chỉ áp dụng khi order qua App Now

  • Chi nhánh áp dụng: The Alley Hồ Chí Minh

  • Thời gian từ 14:00 - 16:00 ngày 20.11.2019

Xem thêm: Tổng hợp ưu đãi Black Friday & Cyber Monday 2019 từ tất cả thương hiệu, nhãn hàng