Thứ 3 vui vẻ - Giảm 30K đặt Phúc Long qua Shopee Now

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

image

Trong ngày hôm nay, Thứ 3 vui vẻ - các bạn có thể nhập thêm code “ T3VUIVE ” để được thêm giảm 30k nữa khi đặt qua Shopee chuyên mục NowFood (thanh toán bằng tiền mặt hoặc airpay đều nhập mã được đó)

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng giảm giá cho size M, không giảm cho upsize hoặc thêm topping
  • Thời gian áp dụng: Các ngày thứ 3 trong tháng 10
  • Địa điểm áp dụng: toàn bộ chi nhánh
  • Áp dụng mỗi hóa đơn 1 ly

Xem thêm: THỨ BA ORDER THẢ GA CÙNG THE ALLEY X NOW

Code đặt đồ ăn trên Now qua Shopee độc quyền giảm đến 100%