[Tips] Sử dụng ứng dụng Helio Smart Cafe nếu bạn hay đi cafe Helio

[Tips] Sử dụng ứng dụng Helio Smart Cafe nếu bạn hay đi cafe Helio
0
#1

Nếu các bạn hay đi Helio Cafe ở Hà Nội, nên download ứng dụng Helio Smart Cafe để tiết kiệm lên tới 60% tổng hoá đơn. Ví dụ hiện giờ mình đang vi vu làm việc ở Helio Cafe Đào Tấn với tổng hoá đơn chỉ là 58,800 thay vì 130k+ như theo menu.

Để nạp tiền vào ứng dụng Helio các bạn có thể dùng thẻ VISA/Master hoặc đơn giản nhất là đến quán và bảo nhân viên nạp tiền vào ứng dụng cho. Ez saving