Tổng hợp mã giảm giá VATO tháng 12/2019

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Cập nhật liên tục các mã giảm giá từ Vato: vatotaxi, vatobike, vatogiaohang.

:point_right: VATO TAXI:

VATOTAXI30 giảm 30%, tối đa 15K mỗi chuyến Vato Taxi, tối đa 2 chuyến mỗi ngày. Áp dụng từ 4/10 cho đến khi có thông báo mới.

:point_right: VATO BIKE

  • Mã khuyến mãi DONGGIA8K Đồng giá 8k cho lộ trình dưới 3km.
  • Mã giảm giá GIAMGIABIKE30 Giảm 30% cho mỗi chuyến xe Vato bike từ trên 3km, Tặng 5 chuyến đi mỗi ngày tối đa giảm 15k. Chương trình áp dụng từ 24/9 đến khi có thông báo mới.

:point_right: VATOGIAOHANG

  • Nhập mã GIAOHANG08K chỉ tám ngàn cho lộ trình 3km. Áp dụng cho toàn hệ thống Vato. Khung giờ áp dụng: Từ 10h đến 16h hàng ngày. Tặng 02 chuyến đi mỗi ngày, bắt đầu từ 6/10 cho đến khi có thông báo mới.
  • Nhập mã GIAOHANG30 Giảm 30% tối đa 15k, áp dụng cho 5 chuyến đi mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 24/9 đến khi có thông báo mới.

Xem thêm MGG GRAB BIKE/CARMGG Foody/Now mới nhất mà Tiền Đâu Rồi đã tổng hợp nhé