Tổng hợp mã giảm giá VATO tháng 8

Tổng hợp mã giảm giá VATO tháng 8
3.0 1

Có cả mã Vato Bike và Vato Car giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại;

:point_right: VATO CAR:

VATOCAR20K giảm 30%, tối đa 20K mỗi chuyến Vato Car, tối đa 2 chuyến mỗi ngày. HSD: 31/12/2019

:point_right: VATO BIKE

BIKE08K đồng giá 8K cho các chuyến dưới 6km, trên 6km giảm 40%.

VATOBIKE14 ưu đãi 10K x 14 chuyến Vato Bike. HSD: 1/1/2020

VATOBIKE18 giảm 30%, tối đa 10K cho Vato Bike. HSD: 31/12/2019

BIKE040 giảm 40% (tối đa 30K) sau 6km,

Xem thêm MGG GRAB BIKE/CARMGG Foody/Now mới nhất mà Tiền Đâu Rồi đã tổng hợp nhé