Tổng hợp mã giảm giá VATO tháng 9 2019

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Có cả mã Vato Bike và Vato Car giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại;

:point_right: VATO CAR:

CAR020K giảm 30%, tối đa 20K mỗi chuyến Vato Car, tối đa 2 chuyến mỗi ngày. HSD: 31/12/2019

:point_right: VATO BIKE

BIKE08K đồng giá 8K cho các chuyến dưới 6km, trên 6km giảm 40%.

BIKE040 giảm 40% (tối đa 30K) trên 6km,

VATOBIKE14 ưu đãi 10K x 14 chuyến Vato Bike. HSD: 1/1/2020

VATOBIKE18 giảm 30%, tối đa 10K cho Vato Bike. HSD: 31/12/2019

:point_right: > ĐỒNG GIÁ 9K MỌI ĐƠN GIAO HÀNG DƯỚI 5KM
Ưu đãi áp dụng từ ngày 9.9 – 30.9

Xem thêm MGG GRAB BIKE/CARMGG Foody/Now mới nhất mà Tiền Đâu Rồi đã tổng hợp nhé