Ưu đãi GrabFood 70K cho khách hàng lần đầu thanh toán không tiền mặt

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Khách hàng sẽ có ưu đãi 70Kx 1 đơn GrabFood cho lần đầu thanh toán không tiền mặt (trực tiếp qua thẻ hoặc Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab).

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được Rewards/ Ưu đãi GrabFood này trong phần “ My Rewards/ Ưu đãi của tôi ” trên ứng dụng Grab . Khách hàng không cần thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nhận được ưu đãi này.

Chương trình áp dụng từ ngày 05/09 đến 30/09/2019

Điều khoản và điều kiện áp dụng :

– Khách hàng chỉ nhận được 1 ưu đãi (tối đa 70.000đ) trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

– Thời hạn sử dụng ưu đãi là 07 ngày, kể từ khi nhận được trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”

– Áp dụng cho các dịch vụ GrabFood trên tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

– Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.

– Số lượt khuyến mãi có giới hạn

– Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.

Xem thêm: