Vascara giảm 10% thanh toán VNpay

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

VASCARA - Quét thật đã, giảm thật sâu

Vascara GIẢM 10% lên tới 100K giày dép túi xách
-> Nhập mã VNPAYVAS
Khi thanh toán VNPAY-QR tại tất cả các cửa hàng Vascara. Chương trình khuyến mại áp dụng cùng các chương trình của Vascara.

Xem thêm: Mã giảm 30% tại Golden Gate khi thanh toán qua VNPAY-QR