[VinID] Hoàn tiền đến 150k khi giao dịch Scan & Go bằng thẻ Napas

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Từ 15/10/2019 – 14/11/2019, khách hàng là chủ thẻ Napas khi thanh toán giao dịch bằng tính năng Scan & Go trên ứng dụng VinID sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn.

Nội dung chương trình ưu đãi:

  • Đối với Khách hàng chưa sử dụng tính năng Scan & Go: (Hoàn điểm VinID cho 02 giao dịch)
  • Hoàn 100 điểm VinID (tương ứng với 100.000 VND) cho Khách hàng lần đầu tiên sử dụng tính năng Scan & Go mua đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ Napas.

  • Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 VND) cho giao dịch tiếp theo sử dụng tính năng Scan & Go mua đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ Napas.

  • Đối với Khách hàng đã sử dụng Scan & Go: (Hoàn điểm VinID cho 02 giao dịch)

  • Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 VND) cho giao dịch sử dụng tính năng Scan & Go mua đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ Napas.

Lưu ý:

  • Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán đơn hàng sử dụng tính năng Scan & Go trực tiếp trên App VINID với phương thức “Thẻ ATM nội địa” và trực tiếp qua POS tại quầy thanh toán sử dụng thẻ NAPAS
  • Chương trình không áp dụng với các giao dịch hoàn, hủy, đổi trong thời gian áp dụng Chương trình

*Xem chi tiết ưu đãi tại đây

Xem thêm: Hoàn tiền 50% thanh toán qua Momo chỉ ngày 1/11