[VN pay] Mã giảm giá đi taxi Mai Linh & Sao Taxi

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Mã giảm giá TAXI khi sử dụng ứng dụng vnpay thanh toán tiền phí khi đi taxi của một số hãng sau. Ngoài ra bạn có thể tham khảo khuyến mại khi thanh toán bằng Airpay; Vnpay; Momo tại đây

image

Mã: VNPAYTAXI
Hãng áp dụng: SAO TAXI
Khuyến mại: Giảm 20% tối đa 20k, tần suất: 1 lần/ngày/1KH
Thời gian áp dụng: 5/8 - 31/10

Hãng: MAI LINH CORP
Mã: GAM
Khuyến mại: Giảm 50% tối đa 60k, tần suất: 1 lần/ngày/1MC
Thời gian áp dụng: 24/5 - 31/12

XEM THÊM: MÃ GIẢM GIÁ GRAB THÁNG 9/2019: Grab bike/ Grab car