[Wisepass Giveaway] Free 30 Discovery Package

[Wisepass Giveaway] Free 30 Discovery Package
5.0 1

#1

https://mailchi.mp/wisepass.co/20181210_hanoi_discovery-give-away?e=c3c0d6335e

Wisepass đang có FREE Discovery Package - first come first serve. Bạn điền mã DCVHANOI để được free 5 scans/tháng tại Wisepass.

LIMITED: giới hạn 30 accounts được sử dụng code thôi nhé. Act fast

Giới thiệu chung:


#2

Expired vì đã sử dụng hết codes


#3

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:


#4

Bác cho e hỏi đây là cái gì thế ạ?


#5

Wisepass là dịch vụ kiểu như membership cho các dịch vụ premium bác. Bác đọc thêm kỹ ở đây nhé

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=vi&u=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fwisepass%2Fwhat-is-wisepass-f33e7e1f367d