1, Phụ phí COD 1 triệu: 5.000đ/đơn

2, Phụ phí COD 1 triệu: 8.000đ/đơn

3, Phụ phí thay đổi điểm dừng: 5.000đ/km

4, Phụ phí giao hàng nhiều điểm: 2.000đ/điểm

(tính từ điểm thứ 2 trở đi)

5, Phụ phí không có người nhận quay đầu trả hàng: 100% cước phí đơn hàng