𝐁𝟏: Đăng nhập app Ngân hàng
𝐁𝟐: Chọn tính năng QR Pay/QR Code và quét mã VNPAY-QR
𝐁𝟑: Nhập số tiền cần thanh toán + mã giảm giá 𝐕𝐔𝐈𝐂𝐔𝐎𝐈𝐓𝐔𝐀𝐍 và xác thực để hoàn tất giao dịch.

Mã giảm giá 𝐕𝐔𝐈𝐂𝐔𝐎𝐈𝐓𝐔𝐀𝐍:

  • Giảm 10% tối đa 50K từ Thứ 6 – Chủ Nhật.
  • Giảm 10% tối đa 30K từ Thứ 2 – Thứ 5.

Khuyến mại tới 31/12/2019