Từ nay đến ngày 22/09/2019, khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn (điện/ nước/ internet/ truyền hình) và thỏa điều kiện đối tượng áp dụng sau khi thanh toán thành công hóa đơn (điện/ nước/ internet/ truyền hình) sẽ nhận KM như sau:

  • Hoàn 30% (tối đa 50.000 đồng) cho hóa đơn dưới 1.000.000 đồng.
  • Hoàn 100.000 đồng cho hóa đơn trên 1.000.000 đồng.

Tiền sẽ được hoàn vào tài khoản ở mục “Hoàn tiền tiết kiệm” trên Ví MoMo.

Điều kiện và điều khoản chương trình Hoàn tiền:

  • Chương trình áp dụng cho khách hàng đang mapbank, chưa từng thanh toán hóa đơn điện/ nước/ internet/ truyền hình và không thuộc chương trình khuyến mãi new user “hoadon08”.
  • Khách hàng được tham gia chương trình đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của MoMo.