Hoàn tiền 20.200đ khi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán đầu tiên trên ViettelPay (áp dụng giao dịch giá trị từ 25.000đ trở lên) trong thời gian diễn ra chương trình.

Thời gian: 5/2/2020 – 31/3/2020

Điều kiện và hướng dẫn nhận ưu đãi>>