VinID dành cho người dùng mới 3 gói ưu đãi trị giá 600,000đ với giá bán chỉ 12,000đ/gói từ ngày 1/1 – 31/1/2020

1, [Deal hợp ý – Tết nóng bỏng] Gói ưu đãi 600,000đ cho 3 tháng tại hệ thống VinMart/VinMart+ chỉ với 12,000đ:

Combo gồm 12 voucher giảm 50% tối đa 50.000đ và thanh toán với tính năng “thanh toán”. Ưu đãi kéo dài trong 3 tháng, mỗi tháng khách hàng được nhận 4 voucher

2, [Deal hợp ý – Tết đủ đầy] Ăn uống, mua sắm thả ga với gói ưu đãi 600,000đ cho 3 tháng chỉ với 12,000đ:

Ưu đãi gồm 12 voucher giảm 50.000đ cho hóa đơn 300.000đ khi khách hàng thanh toán hóa đơn qua tính năng “Quét Mã” trên ứng dụng VinID. Ưu đãi kéo dài trong 3 tháng, mỗi tháng khách hàng được nhận 4 voucher.

3, [Deal hợp ý – Tết trọn vẹn] Gói ưu đãi 300,000đ nạp tiền điện thoại cho 3 tháng chỉ với 12,000đ:

Combo ưu đãi gồm 6 voucher giảm 20% tối đa 50.000đ khi nạp tiền điện thoại qua ứng dụng VinID. Mỗi tháng khách hàng sẽ nhận được 2 voucher.


Điều kiện ưu đãi
  • Ưu đãi được gửi về ứng dụng của người dùng sau 7 ngày, kể từ ngày mua. Khách hàng kiểm tra mục “Voucher của tôi” để sử dụng.
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua 1 gói duy nhất và đầu tiên trong các gói ưu đãi. Voucher được gửi hàng tháng vào ứng dụng người dùng, tương ứng với số tháng tương ứng với từng gói voucher.