• HOÀN TIỀN TIẾT KIỆM 30% giá trị giao dịch vào heo đất Ví Momo
  • KHÔNG GIỚI HẠN số lần hưởng khuyến mại, nạp thỏa thích để nhận đến hàng chục hay hàng trăm lần ưu đãi.

Thời gian áp dụng: từ 05/10/2019 -31/12/2019