Đồng giá 20.000đ cho đơn hàng từ 21.000đ – 50.000đ khi thanh toán 1 trong 3 dịch vụ Nạp ĐT, Thẻ ĐT, Nạp Data 3G4G.

Áp dụng cho: Khách hàng chưa từng thanh toán Nạp ĐT, Thẻ ĐT, Nạp Data3G4G, Thanh toán trả sau trước khi tham gia CT.

Thời gian: 10h00’ 11/101/2019 – 30/11/2019.