Nạp hoặc mua thẻ Mobifone để nhận 3 ưu đãi cùng lúc:

  • Khuyến mãi 20% từ nhà mạng
  • Chiết khấu đến 4.5% (Chiết khấu 4.5% khi nạp điện thoại, chiết khấu 4.4% khi mua mã Thẻ điện thoại)
  • Hoàn tiền đến 200K

Thời gian: Trong ngày 01/01

Điều kiện ưu đãi
  • Khuyến mãi từ nhà mạng áp dụng cho toàn bộ các thuê bao Mobifone trả trước.
  • Nâng cấp ZaloPay từ phiên bản 3.16 trở lên để tham gia chương trình.Chương trình áp dụng nạp tiền điện thoại cho SĐT chính chủ và mua mã Thẻ điện thoại của nhà mạng Mobifone (SĐT đăng ký ZaloPay).
  • Mỗi tài khoản ZaloPay, mỗi số điện thoại và mỗi thiết bị chỉ được 1 lần hoàn tiền khi nạp tiền điện thoại chính chủ và 1 lần hoàn tiền khi mua Thẻ ĐT trong ngày khuyến mãi.