Leflair đang có ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng cũ của Leflair và là chủ thẻ Tín dụng VPBank.

image

Ưu đãi:

  • Giảm 100.000 VND trên tổng hóa đơn dành cho các khách hàng cũ của Leflair và là chủ thẻ Tín dụng VPBank. Áp dụng cho hóa đơn từ 1.000.000 VND trở lên.

  • Giảm 50.000 VND trên tổng hóa đơn dành cho các khách hàng mới của Leflair và là chủ thẻ Tín dụng VPBank.

Thời gian: từ ngày 01/09/2019 đến ngày 31/12/2019

Tiêu chí và điều kiện áp dụng:

  • Phần giá giảm này đã bao gồm thuế GTGT.

  • Mỗi Khách hàng có thể được áp dụng nhiều lần trong Thời gian tổ chức Chương trình ưu đãi.

  • Khách hàng không được tách hóa đơn để nhận ưu đãi dưới mọi hình thức.

  • Mức Ưu Đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác;

  • Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Leflair và thanh toán bằng một trong các loại thẻ tín dụng theo quy định.

  • Xem các sản phẩm tại Leflair

Xem chi tiết ưu đãi TẠI ĐÂY

Xem thêm: Việt Brothers tặng voucher 300K cho tất cả hóa đơn