Giao hàng tiết kiệm có ưu đãi hỗ trợ các chủ shop mùa dịch Corona khi đăng đơn trên Moshop:

  • Free hoàn 100% (dành riêng cho các SHOP PRO)
  • Đồng giá 25K cho 3kg đầu đơn nội tỉnh (Dành cho các shope standard)

Đơn Nội tỉnh huyện xã ĐỒNG GIÁ 25k cho 3kg đầu.

Đơn Nội miền huyện xã và đơn Đặc biệt (Hà Nội Đà Nẵng Tp.HCM) ĐỒNG GIÁ 30k cho 0,5 kg đầu.

Đơn Liên miền huyện xã ĐỒNG GIÁ từ 30k – 32k cho 0,5kg đầu.

Thời gian từ 01/04/2020 đến hết 30/04/2020.

> Tổng hợp mã giảm giá, khuyến mãi gọi xe, đặt đồ ăn mới nhất