1, Shopee

 • Giảm 20% tối đa 100.000đ cho hóa đơn từ 400.000đ trở lên
 • Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 đến ngày 20/09/2020
 • Áp dụng từ 9:00’ đến hết 23:59’ mỗi Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 hàng
  tuần.

2, Sendo

 • Giảm 20% tối đa 150.000đ cho hóa đơn từ 600.000đ trở lên
 • Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 đến ngày 30/09/2020
 • Áp dụng từ 9:00’ đến hết 23:59’ mỗi Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần

3, Lazada

 • Giảm 20% tối đa 100.000đ cho hóa đơn từ 400.000đ trở lên
 • Thời gian áp dụng: Từ 23/03/2020 đến ngày 29/09/2020
 • Áp dụng từ 9:00’ đến hết 23:59’ mỗi Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần

4, Tiki

 • Giảm 20% tối đa 100.000đ cho hóa đơn từ 400.000đ trở lên
 • Thời gian áp dụng: Từ 13/04/2020 đến ngày 03/11/2020
 • Áp dụng từ 9:00’ đến hết 23:59’ mỗi Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần

Đối tượng Khách hàng áp dụng: Khách hàng (KH) sử dụng các sản phẩm Thẻ tín dụng cá nhân hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế sau do VPBank phát hành. Chi tiết>>


>> Xem thêm: Tổng hợp ưu đãi cho chủ thẻ ngân hàng

Hoàn đến 100.000đ khi thanh toán Itunes, Netflix, Spotify…bằng thẻ VPBank