– Loship ra mắt Lo-send, dùng mã 5SAO để được FreeShip 3 lần và các đơn sau đồng giá 10K. Áp dụng cho các chuyến đi dưới 8km

Thời gian: đến khi có thông báo kết thúc

*Nguồn: Loship


XEM THÊM: Loship ra mắt Lo-xe – Đồng giá 10K mọi chuyến xe ôm