NOWLY1001 & NOWLY1002 giảm 50K cho đơn NOW đặt qua Shopee
HSD: 31/10.