Free game giới hạn nè cả nhà! Hitman Sniper on the App Store

Free game giới hạn nè cả nhà! Hitman Sniper on the App Store
0

#1

Hitman trên iphone: https://itunes.apple.com/us/app/id904278510


#2

Game này vừa hết hạn, chuyển lại thành $0.99 rồi nhé bác. May mà download kịp :smiley:


#3

Nhà sản xuất ki bo vãi :pouting_cat: