Juno - Giảm 49% cho khách hàng thành viên sinh nhật Tháng 12

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Juno đang áp dụng ưu đãi giảm 49% các sản phẩm cho khách hàng sinh nhật Tháng 12

juno

Thời gian diễn ra

Chương trình diễn ra từ 1/12 - 31/12

Địa điểm áp dụng

Áp dụng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng của Juno

Xem thêm>> Hệ thống cửa hàng của Juno

Lưu ý khi sử dụng

  • 03 ngày trước và 03 ngày sau sinh nhật KH có thể đến bất kỳ cửa hàng Juno để mua sắm và tận hưởng ưu đãi 49% cho 1 sản phẩm.

  • Chỉ cần cung cấp số điện thoại, CMND hoặc giấy tờ hợp lệ có ngày sinh trong tháng 12.

Xem thêm >> Germe Cyber Monday - Sale upto 80% toàn bộ sản phẩm