The Alley free upsize duy nhất ngày Black Friday 29/11

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Mừng Black Friday, The Alley chương trình toàn bộ menu DUY NHẤT ngày 29.11.2019

Chương trình áp dụng có điều kiện:

  • Chương trình áp dụng duy nhất ngày 29.11 khi khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng
  • Chương trình chỉ áp dụng với thức uống có 2 size M | L
  • Khu vực áp dụng: The Alley Hà Nội, The Alley Hồ Chí Minh
  • Thời gian áp dụng: 29.11.2019
  • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

Xem thêm:Phúc Long giảm 50% mừng Black Friday