Tổng hợp mã khuyến mãi BE: Be Bike / Be Car / Be Delivery mới nhất

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Đi xe BeBike, BeCar, BeDelivery với chi phí rất rẻ, đặc biệt dành cho ai có nhu cầu đi lại hôm nay: :smiley::smiley::smiley:

:point_right: Nhập mã “ BEVPBANK” tặng 01 chuyến đi trị giá tối đa 100.000 vnđ cho khách hàng là chủ thẻ Tín dụng VPBank lần đầu tiên sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng Be.

:point_right: BEBIKE:

 • Nhận 18.000đ x 8 chuyến beBike áp dụng mọi khung giờ trong ngày
  Áp dụng đến 31/12.

 • Nhận 20.000đ x 12 chuyến khi sử dụng beBike
  Áp dụng trong mọi khung giờ hàng ngày.
  Lưu ý: Ưu đãi áp dụng đến hết 16/01/2019 tại Hà Nội.
  Chỉ áp dụng cho dịch vụ BeBike.

 • Ưu đãi 17% tối đa 25K x15 chuyến bebike. HSD: 15/11. Áp dụng thứ2-thứ 6, 9-16H, 19-23H.

:point_right: BECAR

 • Nhận 40.000đ x 5 chuyến khi sử dụng dịch vụ beCar 4 chỗ
  Áp dụng trong mọi khung giờ hàng ngày.
  Ưu đãi áp dụng đến hết 16/01/2019 tại Hà Nội.
  Chỉ áp dụng cho dịch vụ beCar 4 chỗ.

 • Ưu đãi 18% tối đa 60K x 20 chuyến becar 4 chỗ. HSD: 15/11

:point_right: BE GIAO HÀNG

 • GIAOHANG100 ưu đãi 25% tối đa 100K x 100 chuyến beDelivery.

:point_right: BERENTAL

 • Giảm 10% tối đa 150K x 1 chuyến/tháng. HSD; 13/11

 • Giảm 15% tối đa 200K x 1 chuyến/tháng. HSD; 13/11

 • Giảm 20% tối đa 250K x 1 chuyến/tháng. HSD; 13/11

 • Giảm 25% tối đa 300K x 1 chuyến/tháng. HSD; 13/11

Be là gì, sử dụng mã khuyến mãi Be như thế nào?

Xem các mã giảm giá của Grab/GoViet tại đây