1. Đối tượng áp dụng:

  • Thuê bao trả trước có số lần nạp thẻ ≥ 3 & số lần phát sinh cước ≥ 10 kể từ ngày kích hoạt (chi tiết áp dụng chương trình đối với từng loại thuê bao vui lòng xem danh sách phía dưới)

Hơn nữa, chiết khấu 7,5% khi nạp tiền và 7,4% khi mua mã thẻ với VTC Pay
Khuyến mại 100-300% giá trị thẻ nạp, áp dụng với tất cả các hình thức nạp tiền (TU). Cụ thể: